ESCOLA DE TEATRE
La finalitat del curs anirà encaminada a la formació global de l’alumne, aprofitant les immenses possibilitats que brinda l’activitat teatral, que resulta una magnífica eina per educar la percepció i el coneixement de la realitat.

El teatre i el joc dramàtic desenvolupen capacitats personals com la imaginació, l’observació, la creativitat o l’expressió oral i corporal i exigeixen una anàlisi i una interpretació de la realitat que ens envolta. I sobretot impliquen comunicació, a partir principalment de dues formes d’expressió: l’oral i la corporal. Així doncs, el teatre ofereix la possibilitat de madurar personalment mitjançant la representació simbòlica de situacions de la vida real.

Divertir-se fent teatre, produeix un plaer i un nivell de motivació en quant a compromís, responsabilitat, confiança i seguretat en l’alumne. És precisament aquesta actitud de plaer la que es busca de desenvolupar en l’alumnat, si realment volem que comencen a estimar el teatre. El teatre és també un treball col·lectiu per això cal tenir una especial cura amb les relacions de grup, en el taller de teatre ha de fomentar-se un clima de comunicació basat en una relació de confiança mútua entre els alumnes, de tal manera que cadascun d’ells visqui el procés d’aprenentatge com una experiència gratificant a partir del treball sobre el cos, l’espai, la respiració i la veu, el relaxament, el ritme...


El teatre és una eina summament profitosa perquè permet emocions, sentiments, idees, pensaments, etc.; potencia el coneixement del cos i de la veu; desenvolupa la memòria i la capacitat d’observació i ensinistra en la pràctica individual i col·lectiva de la comunicació´.

Pots trobar més informació a la seva pàgina de facebook: 

Facebook Escola de TeatreCONTACTE:
escola@teatre-principal.com
965 541 449 - Lidia Miró
Primer Curs Iniciació Tirisiti 2014/2015

Bruixeries 2015

Cap comentari: